El CB Esparreguera juntament amb l’empresa especialitzada en Desfibril·ladors Caryosa va instal?lar la passada primavera un desfibril·lador en les instal·lacions de l’Institut el Castell d’Esparreguera. D’aquesta manera el centre, que no sols és d’entrenament de molts jugadors del club sinó també d’estudi per a molts joves esparreguerins, queda definit com a espai càrdio-protegit. En el moment de la instal·lació del desfibril·lador tot el personal va rebre la formació necessària per a fer-ne un és en cas d’emergència. Els professors de l’institut han volgut fer un pas endavant i fer el curs pertinent per a tenir la titulació segons normativa de desfibril·ladors. Aquest curs es va realitzar el passat dimecres 6 de Febrer de manera gratuïta a tot el professorat interessat mitjan?ant un acord entre l’empresa Caryosa i el CB Esparreguera.

Addicionalment, a l’estiu el CB Esparreguera es va fer càrrec de repintar les línies del poliesportiu, així com de totes les pistes (5 de bàdminton, 1 de voleibol i 1 de bàsquet).

Des del club estem molt contents de que l’Institut quedi definit com a espai càrdio-protegit gràcies al desfibril·lador i a la formació rebuda pel professorat aquesta setmana. Agraïm l’enorme col·laboració que des de fa uns anys ençà estem tenint amb l’institut el Castell d’Esparreguera i esperem que així segueixi.