Per acord de la Junta Directiva, es convoca a tots els socis i sòcies del Club Bàsquet  Esparreguera a l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies, que tindrà lloc el proper dia 20 de juny de 2024, a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona  convocatòria, al Casal Popular “Les Canyes” C/ de Sant Miquel, nº 37, Esparreguera  (Barcelona), amb el següent: 

ORDRE DEL DIA

1- Informe del President del cicle 2023-2024. 

2- Informe esportiu femení i masculí de la temporada 2023-2024 i projecte esportiu 2024- 2025. 

3- Aprovació, si s´escau, del tancament econòmic de la temporada 2023-2024.

4- Aprovació, si s´escau, de les quotes de la temporada 2024-2025. 

5- Aprovació, si s´escau, del pressupost 2024. 

6- Elecció de dos interventors, per aprovar l’acta d’aquesta assemblea. 

7- Precs i preguntes. 

MOLT IMPORTANT:

Segons els articles 7 i 8 (capítol 2n) dels vigents estatuts del Club, son membres de ple dret de  l’Assemblea General de Socis i Sòcies del Club Bàsquet Esparreguera tots els socis/sòcies majors de 18 anys. Només aquests membres tenen veu i vot a l’Assemblea General de socis/sòcies

Enllaç document oficial