La junta directiva està formada per:

  • Joan Vendrell Giménez
  • Maria Teresa Moliné Solé
  • Ferran Martínez Romero
  • Jordi Sancho López
  • Fabián González Rivas
  • Jose Gabriel Valencia Melo
  • Jordi Pinyol Guamis
  • Josep Manel Pérez Ramos
  • Dario Luis Calleja Ruiz
  • Ester Herrera Garcia

Última actualització: 27 Abril 2021