Amb gran compromís amb els valors de respecte, igualtat i inclusió que presentem el “Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i sexual per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i d’altres conductes masclistes del Club Bàsquet Esparreguera”.

Aquest document representa el nostre compromís inequívoc amb la creació d’un entorn segur, acollidor i respectuós per a totes les persones vinculades al nostre Club, independentment del seu sexe, identitat de gènere o orientació sexual. A través d’aquest protocol, pretenem establir les bases necessàries per prevenir i abordar qualsevol forma d’assetjament o discriminació, garantint així una convivència sana i respectuosa.

Instem a tots els membres del Club Bàsquet Esparreguera a conèixer a fons aquest protocol i a comprometre’s amb la seva implementació. Només mitjançant un esforç col·lectiu podem assegurar un entorn esportiu exemplar que promogui la igualtat i el respecte en tot moment.

Document