Consulta les dates del calendari electoral per a les Eleccions a la Presidència 2021:

  • 28/02/2021 Constitució de la Junta Electoral
  • 01/03/2021 Resta exposat a les oficines del Club el cens electoral.
  • 08/03/2021 A les 20:00h acaba el termini per poder presentar reclamacions contra el Cens Electoral.
  • 11/03/2021 Acaba el termini per resoldre la Junta Electoral les reclamacions presentades contra el Cens electoral i la seva aprovació definitiva.
  • 13/03/2021 Comença el termini per a la presentació de candidatures.
  • 16/03/2021 A les 20:00h acaba el termini de presentació de candidatures a la Junta Directiva del CB Esparreguera, i de l’ entrega dels avals (10% massa social).
  • 17/03/2021 En cas de presentació d’una única candidatura vàlida la Junta Electoral procedirà a la proclamació de la nova Junta Directiva.
  • 03/04/2021 En cas de concórrer més d’una candidatura vàlida a l’elecció de la Junta Directiva, es convocarà una reunió Extraordinària de l’Assemblea General del CB Esparreguera per celebrar les votacions on elegir els membres de la seva Junta Directiva.