CONVOCATORIA D´ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS ORDINARIA

Per acord de la Junta Directiva es convoca a tots els socis del Club Bàsquet Esparreguera a l´Assemblea General de Socis Ordinària el proper dia 27 de febrer de 2021, a les 10:00h en primera convocatòria i a les 10:30h en segona convocatòria, al pavelló Ramon Martí del C/ Hospital, nº 37 d’Esparreguera amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 • Informe del President del cicle 2019-20.
 • Aprovació, si s’escau, del tancament econòmic temporada 2019-20.
 • Aprovació, si s’escau, de les quotes de la temporada 2020-2021.
 • Aprovació, si s’escau, del pressupost 2020-2021.
 • Precs i Preguntes.

 

CONVOCATORIA D´ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS EXTRAORDINARIA

Per acord de la Junta Directiva es convoca a tots els socis del Club Bàsquet Esparreguera a l´Assemblea General de Socis Extraordinària el proper dia 27 de febrer de 2021, a les 11:30h en primera convocatòria i a les 12:00h en segona convocatòria, al pavelló Ramon Martí del C/ Hospital, nº 37 d’Esparreguera, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 • Convocatòria d’eleccions de la Junta Directiva.
 • Calendari electoral.
 • Cens provisional d’electors.
 • Eleccions dels membres de la Junta Electoral.
 • Precs i preguntes.

 

 

MOLT IMPORTANT:

 • Segons els articles 7 i 8 (capítol 2on) dels vigents estatuts del club, son membres de ple dret de l’Assemblea General de socis del Club Bàsquet Esparreguera tots els socis majors de 18 anys. Només ells tenen veu i vot a l’Assemblea General de socis.
 • L’Assemblea es celebrarà seguint el protocol de prevenció COVID-19, per això serà d’obligat compliment:
  • Portar i mantenir en tot moment una màscara (preferiblement FFP2 o FFP3) correctament col·locada des del moment de l’entrada a la sessió, fins a la sortida.
  • Permetre la presa de temperatura a l’entrada, quedant reservat el dret a impedir l’entrada a qui estigui per sobre dels 37,3 °C.
  • Fer ús del gel hidroalcohòlic a l’entrada.
  • Col·locar-se en els espais expressament habilitats per als socis, que assegurin el manteniment de la distància de seguretat entre persones.
  • Col·laborar en  fer, tant l’entrada, com la sortida de forma esglaonada.
  • Seguir en tot moment les indicacions dels membres de la Junta Directiva del Club.