Per acord de la Junta Directiva es convoca a tots els socis i les sòcies del Club Bàsquet Esparreguera a l´Assemblea General de Socis Ordinària el proper dia 15 de desembre de 2021, a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria, al Teatre del Patronat Parroquial del C/ Mestre Tomàs Cabeza, nº 2 d’Esparreguera (Barcelona), amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 • Informe del President del cicle 2020-21.
 • Aprovació, si s’escau, del tancament econòmic temporada 2020-21.
 • Aprovació, si s’escau, del pressupost 2021-2022.
 • Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de la declaració del Club Bàsquet Esparreguera com a entita d’utilitat pública.
 • Precs i Preguntes.

Podeu llegir la convocatòria en el document.

MOLT IMPORTANT:

 • Segons els articles 7 i 8 (capítol 2on) dels vigents estatuts del club, son membres de ple dret de l’Assemblea General de socis del Club Bàsquet Esparreguera tots els socis i les sòcies majors de 18 anys. Només ells tenen veu i vot a l’Assemblea General de socis.
 • L’Assemblea se celebrarà seguint el protocol de prevenció COVID-19, per això serà d’obligat compliment:
  • Serà obligat portar en tot moment una màscara (preferiblement FFP2 o FFP3) correctament col·locada des del moment de l’entrada a la sessió, fins a la sortida.
  • Fer ús del gel hidroalcohòlic a l’entrada.
  • Col·laborar en fer, tant l’entrada com la sortida de forma esglaonada.
  • Seguir en tot moment les indicacions dels membres de la Junta Directiva del Club.
  • Depenent de la situació sanitària en el moment del dia de la celebració de l’assemblea, les mesures de prevenció es poden veure incrementades.